grondeigenaar
Grondeigenaren

Projecten

Wat kan Energiestreek voor u betekenen als grondeigenaar

Meer rendement van uw perceel?

 
Onze Visie & missie

Grondeigenaren

Meer rendement van uw perceel?
U bent in het bezit van een perceel grond. Deze grond wordt niet actief gebruikt en levert geen rendement op. Energiestreek realiseert zonneparken in Nederland waarbij zonnepanelen worden geplaatst op daken en op grond. Mogelijk is ook uw grond hiervoor geschikt?

Voor grondeigenaren zijn er meerdere opties:
Erfpachtconstructies – Voor langere periode heeft u de grond niet nodig. U verpacht de grond aan Energiestreek en verkrijgt hiermee een jarenlange opbrengst per vierkante meter. Bovendien draagt u bij aan een groen en duurzaam initiatief;
Verkoopconstructies van de grond met of zonder optie met het recht de grond terug te kopen. Energiestreek koopt de grond en neemt het initiatief voor de realisatie van een zonnepark.

De Europese Unie hebben afspraken gemaakt over de reductie van CO2. Voor sommige bedrijven is het erg kostbaar om hun uitstoot te verminderen. Voor andere bedrijven is het relatief goedkoop. Ook zijn er bedrijven die al veel geld hebben geïnvesteerd in emissiebeperking en dus rechten over hebben. Bedrijven die meer CO2 uitstoten dan afgesproken, kunnen deze emissierechten kopen. Zonneparken genereren energie zonder uitstoot van CO2. Door grond beschikbaar te stellen voor de realisatie van een zonnepark, draagt u bij aan de reductie van CO2 in de lucht. Voor bedrijven met een teveel aan CO2-uitstoot kan een zonnepark een welkome oplossing zijn. Eventueel kunt u ook zelf afnemer zijn van de geproduceerde stroom.

Als grond wordt verhuurd aan ontwikkelaars van zonneparken, kan de grondeigenaar zonder eigen investering geld verdienen met deze grond.

Energiestreek is een betrouwbare partner voor grondeigenaren. We hebben jarenlang ervaring opgedaan met diverse projecten in, met name, Duitsland. We weten precies wat er allemaal komt kijken bij de totale realisatie van een zonnepark, maar ook heeft Energiestreek een uitgebreid netwerk van specialisten voor bijvoorbeeld het regelen van een financiering, subsidies of de benodigde vergunningen. Ons team kan voor u een zonnepark realiseren voor een eerlijke prijs, passend bij de risico’s die genomen worden.

De mensen achter Energiestreek

E. van den Broek Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 eric@energiestreek.nl

H. Stegink Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 holger@energiestreek.nl