Energiecooperaties

Projecten

Geen geschikt dak of eigen terrein om zonne-energie op te wekken?

Wij geloven in een wereld waar mensen
hier samen de voordelen van plukken. Of je
nu huurt of koopt, een eigen dak hebt of er
een deelt: iedereen kan meedoen.

 
Onze Visie & missie

Energiecooperaties

Iedereen kan gebruik maken van zonne-energie
Partijen die zelf niet beschikken over een geschikt dak, terrein of perceel kunnen toch gebruik maken van de vele voordelen van duurzame opwekking van elektriciteit. Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 9,0 cent/kWh plus 21% BTW. De eigenaren van deze productie-installatie wonen in een zogenaamde postcoderoos rondom deze installatie. Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggende gedachte is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. De deelnemers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor er meer gelet wordt op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

De financiering van een gezamenlijk energiesysteem levert vaak problemen op. Banken verstrekken mogelijk geen lening, waardoor gezocht moet worden naar andere vormen van samenwerking en financiering. Toepasbaar en steeds populairder is crowdfunding. Energiestreek kan voor de coöperaties de financiering organiseren. Ieder lid van de energiecoöperatie draagt vervolgens financieel bij in het project en ontvangt hiervoor, naast voordelige en schone energie, de belastingkorting van 9,0 ct/kWh op zijn eigen energienota en deelt mee in de opbrengst van verkoop van de opgewekte energie.

Energiestreek is gespecialiseerd in het tot stand brengen van coöperatieve zonne-energiesystemen en kan u adviseren hoe om te gaan met de ingewikkelde materie en regelgeving.

De mensen achter Energiestreek

E. van den Broek Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 eric@energiestreek.nl

H. Stegink Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 holger@energiestreek.nl