Banken

Projecten

Met laag risico een groen rendement

Wij geloven in een wereld waar mensen
hier samen de voordelen van plukken. Of je
nu huurt of koopt, een eigen dak hebt of er
een deelt: iedereen kan meedoen.

 
Onze Visie & missie

Financiële instellingen

Met laag risico een groen rendement

Banken kunnen groenprojecten een lening verstrekken met een lager rentetarief. Dit zijn onder andere duurzame energieprojecten, duurzame gebouwen, biologische land- en tuinbouwbedrijven en natuurontwikkelingsprojecten. Groenprojecten hebben een zogenaamde groenverklaring nodig. Voor het kunnen verstrekken van deze financiering wordt door spaarders en/of beleggers belegd in een groenfonds. Deze beleggers ontvangen een lagere vergoeding van de bank, maar hebben wel belastingvoordeel. Per saldo zal het te behalen rendement hoger zijn.
De mate van zekerheid is van groot belang voor banken.

Zekerheid wordt verkregen door:
– Verpanding van de subsidie-aanspraak
– Eigendom van de grond
– Recht van opstal
– Kennis en ervaring in realiseren en exploiteren van zonneparken
– Afsluiten van SLA-subsidieregeling
– DSCR > 1,2

Door een af te sluiten verzekering wordt de installatie verzekerd en zijn (mogelijke) calamiteiten alsmede (mogelijke) opbrengstverliezen gedekt. Hiermee is het risico gereduceerd tot een minimum.

De mensen achter Energiestreek

E. van den Broek Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 eric@energiestreek.nl

H. Stegink Monierweg 5c
7741 KV Coevorden
Tel: +31 85 2738132 holger@energiestreek.nl